Znani in manj znani izrazi

Minuta za intralogistiko

Uporabni pojmi s področja intralogistike

WMS

Sistem upravljanja skladišča (Warehouse Management System - WMS) je programska rešitev, ki ponuja vpogled v celotno zalogo artiklov podjetja in olajša upravljanje sprejema artiklov, komisioniranja, skladiščenja In poročanja v vseh naštetih fazah.

OMS

Sistem za upravljanje naročil (Order Management System - OMS) je digitalni način upravljanja cikla naročila. Sledi vsem informacijam in procesom, vključno z vnosom naročil, upravljanjem zalog, izpolnjevanjem in poprodajnimi storitvami.

TMS

Sistem za upravljanje transporta (Transportation Management System - TMS) je programsko podprta logistična platforma, ki uporablja tehnologijo za pomoč podjetjem pri načrtovanju, izvajanju in optimizaciji gibanja blaga.

ERP

Načrtovanje virov v podjetju (Enterprise Resource Planning - ERP) služi nadzoru poslovanja podjetja. S to kratico običajno poimenujemo programsko podporo vsakodnevnim procesom v podjetju (računovodstvo, nabava, upravljanje projektov, upravljanje tveganj ter dobavne verige).

MFCS

Nadzorni sistem materialnega toka (Material Flow Control - MFCS) spremlja stanje v skladišču, izvaja ukaze, ki jih pošlje WMS - ta obvešča o statusu, in hrani natančen dnevnik vseh dogodkov v skladišču.

WES

Skladiščni izvedbeni sistem (Warehouse Execution System - WES) je programska oprema, ki upravlja, optimizira in usmerja fizične delovne procese (komisioniranje, prevzem, polnjenje itd.) v skladišču ali distribucijskem centru. WES se običajno integrira s sistemom za upravljanje skladišča (WMS), sistemom za načrtovanje virov podjetja (ERP) ali drugo programsko opremo za upravljanje zalog.

AGV

Avtonomno vodena vozila (AGV) omogočajo prilagodljive avtomatizirane transporte. Namenjena so manipulaciji težkega in kosovnega blaga, kot so pločevine, cevi in kovinski profili v proizvodnih in skladiščnih okoljih.

Pick to Light

Pick to Light tehnologija zagotavlja hitro upravljanje z artikli po kanban principu v realnem času. To je mogoče z izdajanjem zahtev za pozicioniranje artiklov. Številki na LED traku, ki je integiran v delovni pult naprave, prikazujeta natančno lokacijo iskanega artikla.

Pick-By-Voice

Pick-by-Voice (tudi Voice Picking) je brezpapirna tehnologija, ki olajša proces rokovanja z blagom. Informacije se pri tem sprejemajo in obdelujejo z glasovnim prepoznavanjem ukazov. Tako ima delavec proste roke pri delu z blagom.