Možnosti sistema Hänel Lean-Lift®

Možnosti sistema Hänel Lean-Lift®

LL_Upravljanje zunanjih polic

Upravljanje zunanjih polic

Celotne pladnje z izdelki je mogoče odstraniti iz Lean-Lift® in odpeljati do proizvodnega oddelka s transportnim vozičkom.

LL_Upravljanje z dostopnimi kodami

Upravljanje z dostopnimi kodami

Uporabnikom in skupinam uporabnikov so dodeljene kode, ki jim omogočajo avtoriziran dostop do določenih območij.

LL_Upravljanje fonda artiklov

Upravljanje fonda artiklov

Uvoz podatkov o artiklih iz gostiteljskega sistema (npr. ERP).

LL_Upravljanje višine skladiščnih lokacij

Upravljanje višine skladiščnih lokacij

Vsaki polici/pladnju je mogoče dodeliti relativno višino. Samodejno iskanje lokacije shranjevanja uporabniku predlaga mesto shranjevanja z zahtevano višino.

LL_Upravljanje časa skladiščenja

Upravljanje časa skladiščenja

Najmanjši čas shranjevanja in najdaljše trajanje (“rok uporabe”) je mogoče nastaviti in spremljati.

LL_Vodenje dnevnika premikov

Vodenje dnevnika premikov

Podatki, kot so vse operacije skladiščenja/izskladiščenja, vključno z informacijami, kot so količine, stroškovno mesto, delovno številko, skladiščna mesta in poljubno določljive podatke, lahko zapišemo v obratovalni dnevnik in jih natisnemo ali pošljemo v sistem HOST.

LL_Kontrola črtne kode

Kontrola črtne kode

Ko je artikel shranjen ali priklican, je uporabnik pozvan, da za preveritev vnese številko artikla prek črtne kode.

LL_Upravljanje prostih lokacij

Upravljanje prostih lokacij

Artikle se lahko shranjuje v različne vrste posod vnaprej določenih velikosti. Te določene podrobnosti so dodeljene posameznim policam/pladnjem kot fiksni podatki. Prazne posode se lahko kadar koli doda ali izbriše.

LL_Predpozicioniranje polic

Predpozicioniranje polic

Vzporedno in zaporedno vnaprejšnje pozicioniranje polic povečuje učinkovitost komisioniranja. Lahko obratujejo vsa dvigala hkrati ali pa se dvigalo postavi na položaj, medtem ko se obdeluje postavka seznama na drugem dvigalu.

LL_Inventurna funkcija

Inventurna funkcija

Inventurna funkcija omogoča stalen nadzor stanja ali preglede inventarja na določen datum.

LL_Decimalna mesta

Decimalna mesta pri vnosu količine

Odvisno od nastavitve so lahko v polju za količino 0 – 3 decimalna mesta. Uporabo decimalnih mest lahko izberete za vsak posamezen artikel ali trajno nastavite za vse artikle.

LL_Nastavljiva hitrost kontejnerja

Nastavljiva hitrost kontejnerja

Ta funkcija omogoča previdnejši transport občutljivih predmetov. Hitrost vsakega kontejnerja je mogoče nastaviti individualno.

LL_Vodenje izposoje

Vodenje izposoje

Vodenje izposoje je uporabno za shranjevanje artiklov, ki niso potrošni material, temveč se ponavljajo vrnitve v dvigalo. Pri upravljanju posojanja je identiteta osebe, ki si predmet izposoja, zahtevana in zabeležena.

LL_Parkirni položaj ekstraktorja

Parkirni položaj ekstraktorja

Ko je kontejner založen in je optimizacijski tek končan, se ekstraktor namesti na višino izdajnega mesta. Ta funkcija se imenuje “Parkirni položaj ekstraktorja”.

LL_Upravljanje serije

Upravljanje serije

– Artikle lahko oddate in pobirate v serijah.
– Serijski izdelki se lahko upravljajo v kombinaciji z neserijskimi izdelki.
– Paketne artikle je mogoče definirati kot take z uporabo dodatnega modula „Upravljanje fonda artiklov“ in gostiteljska komunikacija

LL_Samodejno predp. v skladu z artiklom

Samodejno predpozicioniranje polic v skladu z artiklom

Če je artikel priklican na enem dvigalu, vendar je skladišče artikla v drugem dvigalu, uporabnik dobi informacije o tem, kateri dvig je bil zagnan za nadaljnji postopek. Uporabnik lahko gre na to dvigalo in nadaljujte z delom, ne da bi morali znova vnesti številko artikla. Ta funkcija velja za zaporedno in vzporedno predpostavitev polic (na delovni nalog).

LL_Izpolnitev s s črtno kodo

Izpolnitev podatkovnega polja s črtno kodo 1D/2D

– Čitalnik črtne kode se lahko uporablja za vnos informacij v podatkovna polja kot alternativa ročnemu vnosu podatkov s tipkovnico.
– Operativni postopek je enak standardnemu postopku. Dvižna vožnja se mora zagnati brez dodatnega modula z uporabo posebne zaščitne opreme z zelenim povratnim ključem.
– Za velike količine podatkov je priporočljiva uporaba 2D črtne kode (npr. koda podatkovne matrice–).