Moduli za Hänel Rotomat®

RO_Upravljanje z dostopnimi kodami

MP 02 - Upravljanje z dostopnimi kodami

Uporabnikom in skupinam uporabnikov so dodeljene kode, ki jim omogočajo avtoriziran dostop do določenih območij.

RO_Upravljanje fonda artiklov

MP 03 - Upravljanje fonda artiklov

Uvoz podatkov o artiklih iz gostiteljskega sistema (npr. ERP).

RO_Upravljanje višine skladiščnih lokacij

MP 04 - Upravljanje višine skladiščnih lokacij

Vsaki polici/pladnju je mogoče dodeliti relativno višino. Samodejno iskanje lokacije shranjevanja uporabniku predlaga mesto shranjevanja z zahtevano višino.

RO_Upravljanje časa skladiščenja

MP 05 - Upravljanje časa skladiščenja

Najmanjši čas shranjevanja in najdaljše trajanje (“rok uporabe”) je mogoče nastaviti in spremljati.

RO_Vodenje dnevnika premikov

MP 06 - Vodenje dnevnika premikov

Podatki, kot so vse operacije skladiščenja/izskladiščenja, vključno z informacijami, kot so količine, stroškovno mesto, delovno številko, skladiščna mesta in poljubno določljive podatke, lahko zapišemo v obratovalni dnevnik in jih natisnemo ali pošljemo v sistem HOST.

RO_Kontrola črtne kode

MP 07 - Kontrola črtne kode

Ko je artikel shranjen ali priklican, je uporabnik pozvan, da za preveritev vnese številko artikla prek črtne kode.

RO_Upravljanje prostih lokacij

MP 08 - Upravljanje prostih lokacij

Artikle se lahko shranjuje v različne vrste posod vnaprej določenih velikosti. Te določene podrobnosti so dodeljene posameznim policam/pladnjem kot fiksni podatki. Prazne posode se lahko kadar koli doda ali izbriše.

RO_Predpozicioniranje polic

MP 20 - Predpozicioniranje polic

Vzporedno in zaporedno vnaprejšnje pozicioniranje polic povečuje učinkovitost komisioniranja. Lahko obratujejo vsa dvigala hkrati ali pa se dvigalo postavi na položaj, medtem ko se obdeluje postavka seznama na drugem dvigalu.

RO_Inventurna funkcija

MP 21 - Inventurna funkcija

Inventurna funkcija omogoča stalen nadzor stanja ali preglede inventarja na določen datum.

RO_Decimalna mesta

MP 23 - Decimalna mesta pri vnosu količine

Odvisno od nastavitve so lahko v polju za količino 0 – 3 decimalna mesta. Uporabo decimalnih mest lahko izberete za vsak posamezen artikel ali trajno nastavite za vse artikle.

RO_Decimalna mesta

MP 24 - Nastavljiva hitrost kontejnerja

Ta funkcija omogoča previdnejši transport občutljivih predmetov. Hitrost vsakega kontejnerja je mogoče nastaviti individualno.

RO_Vodenje izposoje

MP 26 - Vodenje izposoje

Vodenje izposoje je uporabno za shranjevanje artiklov, ki niso potrošni material, temveč se ponavljajo vrnitve v dvigalo. Pri upravljanju posojanja je identiteta osebe, ki si predmet izposoja zahtevano in zabeleženo.

RO_Upravljanje pooblastil Rotomat

MP 31 - Upravljanje pooblastil Rotomat®

Pred uporabo Rotomat® skladiščnega sistema morajo uporabniki opraviti postopek avtentikacije.
– Če je identifikacija uporabnika pozitivna, bo dvižni sistem „odklenjen“ za delovanje.
– Možna je ročna ali samodejna odjava glede na določen čas.
– Dodatni modul „Vodenje dnevnika premikov“ lahko tudi navede, kateri Rotomat® uporabniki so bili prijavljeni in odjavljeni

RO_Upravljanje serije

MP 32 - Upravljanje serije

– Artikle lahko oddate in pobirate v serijah.
– Serijski izdelki se lahko upravljajo v kombinaciji z neserijskimi izdelki.
– Paketne artikle je mogoče definirati kot take z uporabo dodatnega modula „Upravljanje fonda artiklov“ in gostiteljska komunikacija

RO_Samodejno predp. v skladu z artiklom

MP 33 - Samodejno predpozicioniranje polic v skladu z artiklom

Če je artikel priklican na enem dvigalu, vendar je skladišče artikla v drugem dvigalu, uporabnik dobi informacije o tem, kateri dvig je bil zagnan za nadaljnji postopek. Uporabnik lahko gre na to dvigalo in nadaljujte z delom, ne da bi morali znova vnesti številko artikla. Ta funkcija velja za zaporedno in vzporedno predpostavitev polic (na delovni nalog).

RO_Izpolnitev s črtno kodo

MP 34 - Izpolnitev podatkovnega polja s črtno kodo 1D/2D

– Čitalnik črtne kode se lahko uporablja za vnos informacij v podatkovna polja kot alternativa ročnemu vnosu podatkov s tipkovnico.
– Operativni postopek je enak standardnemu postopku. Dvižna vožnja se mora zagnati brez dodatnega modula z uporabo posebne zaščitne opreme z zelenim povratnim ključem.
– Za velike količine podatkov je priporočljiva uporaba 2D črtne kode (npr. koda podatkovne matrice–).